Szakterületek

Munkajog

A munkaügyi szabályok és gyakorlat alapos ismerete elengedhetetlen egy vállalat sikeres működtetéséhez. Ügyvédi irodánk széleskörű tapasztalattal rendelkezik a nagyvállalati HR jogi támogatásában. Szenior szakértőink támogatást nyújtanak a szabályozás kialakításában, a munkaerő felvételével, motiválásával, megtartásával kapcsolatban, szükség esetén a változások kezelésében, jogvitákban is. Tapasztalattal rendelkezünk a nagyvállalati, illetve vállalatcsoport szintű munkajogi feladatok ellátásában, a tréningekben és az egyéni munkajogi ügyekben is.

Ügyvédi irodánk a munkajog területén különösen a következő szolgáltatásokat nyújtja:

 • Munkaszerződések, vezetői munkaszerződések, atipikus munkaszerződések, munkaszerződésekhez kapcsolódó iratminták (pl.: munkáltatói tájékoztató; munkaköri leírás) elkészítése, véleményezése
 • Munkaügyi szabályzatok, ügyrendek kidolgozása, véleményezése
 • Munkaügyi audit, kockázatok felmérése és kezelése
 • Munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos ügyekben tanácsadás, iratok elkészítése (felmondás, azonnali hatályú felmondás, közös megegyezés, csoportos létszámcsökkentés)
 • Kollektív munkajogi kérdésekben tanácsadás, munkáltató képviselete az üzemi tanáccsal, a szakszervezetekkel folytatott tárgyalásokon, egyeztetéseken
 • Kollektív szerződés véleményezése, elkészítése
 • Cafeteriajuttatásokkal kapcsolatos tanácsadás, cafeteriaszabályzat véleményezése, elkészítése
 • Kihelyezett, személyre szabott vállalati tréningek tartása munkajogi kérdésekben
 • Munkaidő-beosztással, munkarenddel, munkaidő-kerettel kapcsolatos tanácsadás
 • Munkajogi vitákban képviselet (peres és peren kívüli)
 • Versenytilalmi megállapodást érintő kérdések véleményezése, versenytilalmi megállapodás elkészítése
 • Tanulmányi szerződés véleményezése, elkészítése
 • Leltárfelelősségi megállapodás elkészítése, véleményezése
 • Munkavédelmi kérdésekben tanácsadás
 • Munkabalesetekkel kapcsolatos kérdésekben tanácsadás
 • Egészségbiztosítási ellátásokkal kapcsolatos megtérítési perek
 • Munkaerő-kölcsönzéssel kapcsolatos tanácsadás, kapcsolódó szerződések szerkesztése, véleményezése
 • Munkajogi adatvédelmi kérdésekben tanácsadás, adatvédelmi tájékoztatók elkészítése, véleményezése
 • Visszaélés-bejelentési rendszer (etikai bejelentő rendszer) és kapcsolódó etikai kódex kialakítása
 • Prémiumkérdések véleményezése
 • Egyenlő bánásmóddal kapcsolatos kérdések véleményezése
 • Tanácsadás speciális munkajogi kérdésekben

Kapcsolódó tartalmak