Hírek

Kúriai jogesetek munkahelyi balesettel összefüggésben

Szerző:

Két, nemrégiben megjelent kúriai döntésre hívjuk fel a figyelmet, amelyek a munkáltató munkahelyi balesetért való felelősségét és az alóli mentesülését vizsgálták.

Ellenőrzési kör

Az EBH2016.M.10. számú ügyben a felperes munkavállaló egészségkárosodását (jobb szeme sérülését) a munkafolyamat során használt szög levált feje okozta.

A munkáltató arra hivatkozott, hogy nem felelős a munkahelyi balesetért, mivel a kárt ellenőrzési körön kívül eső olyan körülmény okozta, amellyel nem kellett számolnia és nem volt elvárható, hogy a károkozó körülmény bekövetkezését elkerülje, vagy a kárt elhárítsa. [Mt. 166. § (2) a)]

A Kúria kimondta, hogy az ellenőrzési körön minden olyan objektív tényt és körülményt érteni kell, amelynek alakítására bármilyen lehetősége volt a munkáltatónak.

A Kúria kifogásolta, hogy a bíróságok megalapozatlanul szűkítették le az ellenőrzési kör vizsgálatát arra, hogy a levált szögfej okozta a szemsérülést, és nem tulajdonítottak jelentőséget az adott balesethez vezető munkafolyamatnak. A munkamódszer megválasztása, ahhoz a megfelelő munkaeszköz, anyag, munkavállalói létszám és szakismeret biztosítása allenőrzési kört ráhatása sincs.ártérítés megfizetésére rzési körön kívül eső,zó kártérítés megfizetésére irányi kötelezettségeta munkáltató kötelezettsége, tehát ezekre a munkáltatónak befolyása van. Az említettek vizsgálata nélkül nem lehet állást foglalni arról, hogy a szögfej leválására a munkáltatónak volt-e ráhatása, azaz mindezek feltárása szükséges lehet az ellenőrzési kör megállapításához.

A Kúria az elsőfokú bíróságot új eljárásra utasította.

A felelősség szabályai nem korlátozhatók

Az EBH2016.M.12. számú ügyben a Kúria kimondta, hogy a munkáltatói utasítás nem tekinthető jogszabálynak, a munkáltató belső szabályzata érvényesen nem korlátozhatja a munkáltató munkahelyi balesetből származó kártérítés megfizetésére irányuló kötelezettségét.

*

Jelen tájékoztatás nem minősül jogi tanácsadásnak, amennyiben további kérdése lenne, vegye fel irodánkkal a kapcsolatot.

Összes hír