Hírek

Legalább 50 főt foglalkoztat? Kötelező lesz a visszaélés-bejelentési rendszer!

Szerző:

Az elfogadás alatt álló törvény szerint a legalább 50 főt foglalkoztató szervezetek kötelesek lesznek visszaélés-bejelentési (whistleblowing) rendszert létrehozni. A legalább 250 főt foglalkoztatóknak az új törvény kihirdetését követő 60. naptól már üzemeltetniük kell a visszaélés-bejelentési rendszert, míg a legalább 50, de legfeljebb 249 főt foglalkoztatóknak várhatóan 2023. december 17-től kell teljesíteniük a törvény által elvártakat.

Az új szabályozással – többek között – a munkavállalók és a beszállítók jogosulttá fognak válni a jogellenes vagy annak feltételezett cselekmények bejelentésére az érintett szervezetek felé.

Mit kell tenni a megfelelés érdekében?

Az elfogadás alatt álló törvény alapján az annak hatálya alá tartozó foglalkoztatóknak biztosítaniuk kell, hogy az arra jogosultak a szervezetnél bejelentést tehessenek. Az érintett szervezeteknek ki kell alakítaniuk erre tekintettel a visszaélés-bejelentési rendszer belső szabályait, és annak a folyamatát, hogy a bejelentéseket a szervezet milyen módon fogadja és vizsgálja ki. A rendszer működtetőjének továbbá a rendszer működésére és a bejelentéssel kapcsolatos eljárásra vonatkozóan világos és könnyen hozzáférhető információt kell nyújtania.

A visszaélés-bejelentési rendszert a szervezeten belül az erre a célra kijelölt, pártatlan személy vagy szervezeti egység működtetheti, de azzal bejelentővédelmi ügyvéd vagy külső szervezet is megbízható. A beérkező bejelentések kezelésének szigorú eljárási és adatvédelmi szabályai lesznek, amelynek keretében a bejelentőket széleskörű védelem fogja megilletni. Ennek alapelve a megtorlás tilalma, azaz nem érheti semmilyen – különösen munkajogi jellegű – hátrány a bejelentőket. A bejelentéseket – főszabály szerint – legfeljebb a beérkezéstől számított 30 napon belül ki kell vizsgálnia a visszaélés-bejelentési rendszer működtetőjének.

Azoknál a szervezeteknél, ahol már eddig is működött whistleblowing rendszer, a már meglévő szabályokat kell felülvizsgálni, szükség esetén pontosítani. (Az elfogadás alatt lévő törvény számos eltérést tartalmaz a korábbi szabályozáshoz képest.)

Ki tehet bejelentést?

A lehetséges bejelentők köre várhatóan igen széles lesz, azzal nem csak a foglalkoztatott személyek élhetnek, hanem például a szervezettel szerződéses kapcsolatban álló vállalkozók, alvállalkozók, beszállítók, illetve megbízottak felügyelete és irányítása alatt álló személyek is. Továbbá bejelentéssel élhet például a szervezet volt munkavállalója, leendő munkavállalója, gyakornoka, önkéntese is. A visszaélés-bejelentés tehát a szervezeten kívülről is érkezhet, azzal nem csak a munkavállalók élhetnek.

Mit lehet bejelenteni?

A visszaélés-bejelentési rendszerben jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményeket vagy mulasztásokat, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információkat lehet majd bejelenteni. Fontos, hogy a foglalkoztató megállapíthat külön magatartási szabályokat (pl. etikai, magatartási kódexben), és ezek megsértése is bejelenthető.

Az Országgyűlés által pár hete már elfogadott törvényjavaslat lehetővé tette azt is, hogy egyes, az Alaptörvényben nevesített alapvető értékek és jogok megsértése esetén is bejelentéssel lehessen élni az érintett szervezetek felé. A köztársasági elnök viszont e tekintetben a törvényt megfontolásra visszaküldte az Országgyűlésnek. Jelenleg ennek az Országgyűlés általi újratárgyalása várható, így itt valószínűsíthetően várhatóak még módosulások.

Állami és önkormányzati szervek

Főszabály szerint a közszférában működő jogalanyoknak, továbbá az ezek tulajdonában, tulajdonosi joggyakorlása alatt vagy irányítása, felügyelete alatt álló szervezeteknek is létre kell hozniuk a visszaélés-bejelentési rendszert, amelyet – bizonyos kivételeket leszámítva – a törvény kihirdetését követő 60. naptól már működtetni kell. Könnyítést várhatóan a helyi önkormányzatok és azok érdekkörében álló szervezetek fognak kapni, mivel náluk 2025.01.01-től kell üzemeltetni a visszaélés-bejelentési rendszert.

A visszaélés-bejelentési rendszer működtetésében alapvető különbség várhatóan nem lesz a magánszektorban működő és a közszférában működő szervezetek között, mindössze kisebb eltérések jelentkezhetnek. Ilyennek tekinthető például az, hogy az állami szervek, a helyi önkormányzatok, illetve az ezek érdekkörében működő szervek a visszaélés-bejelentési rendszer működtetésével bejelentővédelmi ügyvédet vagy más külső szervezetet nem bízhatnak meg.

Szabályok betartatása, szankciók, külső visszaélés-bejelentés

Az érintett szervezetek által létrehozott szabályok betartását a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság fogja ellenőrizni.

A visszaélés-bejelentési rendszerrel kapcsolatos szankciók tekintetében vannak még tisztázatlan kérdések. Szabálysértést fog azonban elkövetni például az, aki a visszaélés-bejelentés miatt a bejelentővel szemben az új szabályok szerinti hátrányos intézkedést tesz, illetve aki a visszaélés-bejelentés megtételét akadályozza vagy megkísérli akadályozni.

Megjegyzendő továbbá, hogy a foglalkoztatók által üzemeltetett (belső) visszaélés-bejelentési rendszerek mellett a jogsértések bejelentésére külső bejelentési csatornák is rendelkezésre fognak állni (elkülönített visszaélés-bejelentési rendszerek).

*

Jelen tájékoztatás nem teljes körű, az a teljesség igénye nélkül készült. Jelen tájékoztatás továbbá nem minősül jogi tanácsadásnak, amennyiben további kérdése lenne, vegye fel irodánkkal a kapcsolatot.

Ha kérdése van, szakértőink segítenek a megválaszolásában. Visszaélés-bejelentési rendszerrel kapcsolatos szolgáltatásainkról és ajánlatainkról itt tájékozódhat:

Visszaélés-bejelentés (whistleblowing)

Összes hír