Hírek

Módosult a Munka Törvénykönyve

Szerző:

2016.06.17. napján megjelent a Magyar Közlönyben a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényt (Mt.) is módosító törvény[1]. Az alábbiakban, címszavakban foglaljuk össze az Mt. legfontosabb változásait.

Visszavonható felmondás

A várandós, vagy az emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelésben részt vevő munkavállalók felmondása esetén az Mt. kiegészült azzal, hogy amennyiben erről a – felmondási védelmet biztosító – tényről a munkavállaló csak a felmondás közlését követően tájékoztatja a munkáltatót, akkor a munkáltató a felmondást a felmondás közlését követő 15 napon belül egyoldalúan írásban visszavonhatja. Ez esetben a munkaviszony megszűnése és a visszavonás közötti időtartam is munkaviszonyban töltött időnek minősül. A módosult rendelkezés 2016.06.18. napjától hatályos. [Mt. 65. § (5)-(6); 2016. évi LXVII. törvény 122. §; 237. § (1)]

Gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadságra vonatkozó felmondási védelem

2016.06.18. napjától a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadságra vonatkozó felmondási védelem immáron a férfiakat is megilleti. Az Mt. 65. § (6) bekezdés módosítása a férfiak és nők közötti esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód elvének a foglalkoztatás és munkavégzés területén történő megvalósításáról szóló az Európai Parlament és a Tanács 2006/54/EK irányelve 14. cikk (1) bekezdés c) pontjának való megfelelést szolgálja. [2016. évi LXVII. törvény 122. §; 237. § (1)]

Készenléti jellegű munkakörben foglalkoztatott munkavállalókkal kapcsolatban hatályon kívül helyezett rendelkezés

A módosító törvény 2016.06.18. napjától hatályon kívül helyezte az Mt. 101. § (3) bekezdését („Ha a készenléti jellegű munkakörben foglalkoztatott munkavállaló részére vasárnapra rendes munkaidőt osztottak be, számára a közvetlenül megelőző szombatra rendes munkaidő nem osztható be.”) a gyakorlatban felmerült jogalkalmazási problémák kiküszöbölése érdekében, mivel nem indokolt a készenléti jellegű munkakörben történő foglalkoztatás kivételként szabályozása a vasárnap rendes munkaidőben történő munkavégzéssel összefüggésben. [2016. évi LXVII. törvény 130. §; 237. § (1)]

Vezető állású munkavállalók fizetés nélküli szabadsága

A vezető állású munkavállalók esetében gyakorlatilag az Mt. II. részében foglalt valamennyi rendelkezésétől el lehet térni, néhány olyan tételesen felsorolt esetet kivéve, mint például a vezetők felmondási védelme a várandósság, szülési szabadság alatt, vagy az éjszakai munka tilalma kisgyermekeseknél. A kógens szabályok köre most azzal bővült, hogy a gyermeke gondozása céljából a vezető is jogosult fizetés nélküli szabadságra, gyermeke harmadik életéve betöltéséig. A módosult rendelkezés 2016.06.18. napjától hatályos. [Mt. 209. § (2) d); 2016. évi LXVII törvény 125. §; 237. § (1)]

Pihenőidő készenléti jellegű munkakörben

Készenléti jellegű munkakörben 2017.01.01. napjától nem lesz többé lehetőség a rövidített, 8 óra időtartamú pihenőidő alkalmazására, azaz a munkáltató köteles lesz az általános 11 órás pihenőidőt biztosítani a munka befejezése és a másnapi munkakezdés között. [Mt. 104. (2); 2016. évi LXVII törvény 124. §; 237. § (5)]

Napi pihenőidő

A napi pihenőidő kapcsán új rendelkezés, hogy azon esetekben, amikor a napi pihenőidő csak 8 vagy 7, vagy 10 óra lenne, ennek alkalmazása esetén a következő napi pihenőidőt úgy kell meghatározni, hogy a két egymást követően beosztott napi pihenőidő együttes tartama legalább az egybefüggő 22 óra időtartamot elérje. Ez a helyzet állhat elő például a megszakítás nélküli vagy több műszakos tevékenység keretében foglalkoztatott munkavállalók esetében, illetve a nyári időszámítás kezdetén az óraátállítás miatt. Ezen módosult rendelkezések 2017.01.01. napjától lépnek hatályba. [Mt. 104. § (3)-(4); 2016. évi LXVII törvény 124. §; 237. § (5)]

Posting / kiküldetés

Az új szabályozás a munkaügyi iratok, nyilvántartások, munkabér kifizetésére vonatkozó iratok munkavégzési helyen való 3 éves őrzési kötelezettségének előírásával igyekszik ellenőrizhetővé tenni, hogy a kiküldő munkáltató betartja-e a fogadó állam (munka- és pihenőidőre, bérezésre, stb.) vonatkozó szabályait.

A módosítás továbbá megteremti a külföldi munkáltató és a szolgáltatás jogosultjának felelősségét a visszaélések megelőzése céljából. A módosult rendelkezések 2016.06.18. napjától hatályosak. [Mt. 297. §; 2016. évi LXVII törvény 126. §; 237. § (1)]

[1] Magyarország 2017. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2016. évi LXVII. törvény

*

Jelen tájékoztatás nem minősül jogi tanácsadásnak, amennyiben további kérdése lenne, vegye fel irodánkkal a kapcsolatot.

Összes hír