Hírek

A munkavállalóval szembeni pénzkövetelés érvényesítése egyszerűen

Szerző:

A munkáltató a munkavállalóval szemben fennálló igényét fizetési felszólítással és szükség esetén a fizetési felszólításban foglaltak végrehajtási eljárás keretében történő kikényszerítésével is érvényesítheti.

Pénzkövetelés megtérítése iránti igény érvényesítésére a legismertebb megoldások a fizetési meghagyásos vagy a peres eljárások. A munka törvénykönyve azonban lehetőséget biztosít a munkáltatók számára egy egyszerűbb igényérvényesítési formára.

A munkáltató a munkavállalóval szemben a munkaviszonnyal összefüggő – és a kötelező legkisebb munkabér háromszorosának összegét meg nem haladó – igényét fizetési felszólítással is érvényesítheti. A kötelező legkisebb munkabér összege teljes munkaidős foglalkoztatás esetén 2022-ben 200.000,- Ft, ennek háromszorosa, vagyis 600.000,- Ft alatti követelést érvényesíthet tehát a munkáltató fizetési felszólítással.

A fizetési felszólítással elkerülhető a perköltség és gyorsabban rendezhető az adott ügy, mint egy peres eljárásban, feltéve, hogy a fizetési felszólítás okán a munkavállaló nem fordul bírósághoz.

Fontos, hogy ilyen módon csak a munkaviszonnyal összefüggő igény érvényesíthető, a munkáltató és munkavállaló között létrejött lakásbérleti szerződésből eredő igény például nem.

Fizetési felszólítással érvényesíthető például a munkáltatónak a munkavállaló jogellenes felmondásából eredően a felmondási időre járó távolléti díj iránti követelése, a tévesen elutalt munkabér visszakövetelése iránti igénye, vagy a tanulmányi szerződés megszegéséből eredő igénye.

A fizetési felszólítás kizárólag írásban közölhető, illetve abban szerepelnie kell a kötelező tartalmi elemeknek, így meg kell jelölni a követelés összegét, a követelés jogcímét, a teljesítés határidejét, a jogorvoslati kioktatást, valamint az igény indokát.

A munkavállaló amennyiben a fizetési felszólításban foglaltakkal nem ért egyet, bírósághoz fordulhat a felszólítás közlését követő 30 napon belül.

Ha pedig a munkavállaló a fizetési felszólítást nem támadja meg és az abban foglalt határidőben a megjelölt összeget nem teljesíti, a munkáltató kérheti az illetékes bíróságtól a fizetési felszólítás végrehajtási záradékkal történő ellátását, ezzel az abban foglaltak bírósági végrehajtási eljárás keretében történő kikényszerítését.

Ehhez csupán annyit kell igazolni a bíróság felé, hogy a munkáltató a fizetési felszólítást a munkavállalóval közölte, azt a munkavállaló nem támadta meg, továbbá azt, hogy a tartozásnak a munkabérből való közvetlen levonására nincs lehetőség, vagy ez nem vezetett vagy aránytalanul hosszú idő múlva vezetne eredményre.

A bíróság azt nem vizsgálja, hogy a követelés jogos-e. A fizetési felszólítás végrehajtási záradékkal történő ellátását követően a bíróság megküldi azt a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar részére, amely kijelöli az ügygazda végrehajtót és megkezdődik a végrehajtási eljárás.

*

Jelen tájékoztatás nem minősül jogi tanácsadásnak, amennyiben további kérdése lenne, vegye fel irodánkkal a kapcsolatot.

Összes hír