Hírek

Vállalati compliance jogász szemmel

Szerző:

Dr. Fellegi Nándor, Dr. Őze Péter és Dr. Török Barbara ügyvédek a nagyvállalatoknál tipikusan felmerülő versenyjogi, adatvédelmi, munkajogi és visszaélés-bejelentési megfelelési kérdésekről tartottak workshopot.

Az előadás során a jogi szakértők a pénzügyi szektoron, illetve a szabályozott iparágakon „túlmutató” olyan jogterületeket mutattak be, amelyek bármely vállalkozásnál felvethetnek compliance kérdéseket, így – többek között – az alábbi témák ismertetésére került sor:

 • Etikai compliance kérdésköre:
  • Mi az etikai vétség?
  • Etikai Magatartási Kódex fontossága
  • Etikai vétségek a gyakorlatban
  • Mit jelent az egyenlő bánásmód követelménye?
 • Munkajogi és munkavédelmi compliance főbb kérdéseinek áttekintése:
  • Milyen jogkövetkezményei lehetnek az eltűrt szabálytalan gyakorlatnak mind a munkajog, mint a munkavédelem területén?
  • Miért fontos a munkajogi és munkavédelmi szabályoknak való megfelelés?
  • Milyen jogkövetkezményekkel kell számolnia egy munkáltatóak nem megfelelő működés esetén?
  • Munkajogi audit fontossága
  • Munkaszervezés és a munkaviszony-megszüntetés buktatói
 • Legfontosabb tudnivalók a GDPR-ról és adatvédelmi megfelelés, kitekintés a NAIH gyakorlatára:
  • Milyen jogkövetkezményei vannak az adatvédelmi jogsértésnek?
  • Miért fontos az adatvédelmi szabályoknak való megfelelés?
  • Melyek a legfontosabb adatvédelmi teendők?
  • Mi a teendője az adatvédelmi tisztviselőnek?
  • Hogyan kezeljük az adatvédelmi incidenseket?
  • Hogyan alakítsuk ki helyesen a kamerás megfigyelést?
  • Munkavállalók ellenőrzése (pl. csomagellenőrzés, szondáztatás, IT eszközök ellenőrzése) során mire figyeljünk?
  • Miért kell figyelni az adatvédelmi szempontokra a marketing megkeresések során?
 • Versenyjogi és fogyasztóvédelmi compliance alapvető kérdései:
  • Milyen jogkövetkezményei vannak a versenyjogi jogsértéseknek?
  • Milyen előnyei lehetnek az (előzetes) megfelelési programoknak?
  • Milyen trendek tapasztalhatóak a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) gyakorlatában?
  • Melyek a versenyjogi szempontból releváns szituációk? („Mit tegyünk? Mit ne tegyünk?”)
  • Mit értünk versenykorlátozó megállapodás, illetve kartell alatt?
  • Melyek az árkartell, piacfelosztó kartell, illetve információkartell tipikus esetei?
  • Milyen információkat cserélhetnek egymással jogszerűen a versenytársak?
  • Megvalósulhat-e információkartell úgy, hogy a versenytársak közvetlenül nem cserélnek egymással információkat?
  • Mi az elvárt magatartás szakmai szövetségekben, rendezvényeken, partnertalálkozókon való részvételkor?
  • Milyen ráhatása lehet egy gyártónak/nagykereskedőnek a viszonteladási árakra?
  • Mit értünk gazdasági erőfölénnyel való visszaélés alatt?
  • Mit értünk fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat alatt?
  • Mikor valósul meg ún. „feketelistás” jogsértés, megtévesztő kereskedelmi gyakorlat, illetve agresszív kereskedelmi gyakorlat?
  • Milyen előnyei vannak az ún. fogyasztói jóvátételeknek?
 • Belső visszaélés-bejelentési (whistleblowing) rendszer lényege, helyes alkalmazása

Ezúton is köszönjük a workshopon való részvételt, valamint az izgalmas eszmecserét az előadást követő konzultációs blokk során!

Dr. Török Barbara
Dr. Őze Péter
Dr. Fellegi Nándor
Összes hír