Hírek

Veszélyhelyzet – munkajogi változások

Szerző:

A Kormány tegnap este kihirdetett, mai napon hatályba lépett rendelete változásokat tartalmaz – többek között – a munkaidő-beosztás módosítása, az otthoni munkavégzés elrendelése, valamint a munkavállaló egészségének ellenőrzése tekintetében.

A 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet alapján a mai naptól a munka törvénykönyvét (Mt.)-t a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napig azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy

a) a munkáltató a közölt munkaidő-beosztást, ha gazdálkodásában vagy működésében előre nem látható körülmény merül fel, a beosztás szerinti napi munkaidő kezdetét megelőző 96 órán belül is módosíthatja,

b) a munkáltató a munkavállaló számára az otthoni munkavégzést és a távmunkavégzést egyoldalúan elrendelheti,

c) a munkáltató a  munkavállaló egészségi állapotának ellenőrzése érdekében a szükséges és indokolt intézkedéseket megteheti.

A fenti szabályoktól eltérő kollektív szerződéses rendelkezéseket a rendelet hatályának tartama alatt alkalmazni nem lehet.

A fentieken túlmenően, a jogalkotó tágabb mozgásteret biztosít a felek akaratának, ugyanis a munkavállaló és a munkáltató az Mt. rendelkezéseitől külön megállapodásban eltérhetnek.

Az új rendelkezések értelmezése során problémát jelenthetnek – többek között – az alábbiak:

  • az „otthoni munkavégzés” fogalma és feltételei nincsenek meghatározva az Mt.-ben;
  • nem egyértelmű, hogy az „otthoni munkavégzés” a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás időkeretébe beszámít-e (Mt. szerint 44 munkanap vagy 352 óra);
  • az egészségi állapot ellenőrzésével kapcsolatban nem definiált, hogy mik minősülhetnek „szükséges és indokolt intézkedéseknek”;
  • nem tisztázott, hogy a felek az Mt. összes rendelkezésétől eltérhetnek-e.

A részletszabályokat a Kormány további rendeletekben fogja meghatározni, ahol várhatóan választ kapunk a fenti kérdésekre.

*

Jelen tájékoztatás nem minősül jogi tanácsadásnak, amennyiben további kérdése lenne, vegye fel irodánkkal a kapcsolatot.

Összes hír