Hírek

Versenytilalom

Versenytilalmi megállapodás: ellenérték és kötbér

Szerző:

A versenytilalmi megállapodások tekintetében gyakran felmerülő kérdés, hogy a versenytilalmi megállapodásért járó ellenértéket hogyan lehet és miként célszerű megfizetni a munkavállaló részére; valamint, hogy mi a kapcsolat az ellenérték és a kötbér között.

Korábbi cikkünkben körbejártuk, hogy milyen főbb eszközei vannak egy munkáltatónak arra nézve, ha az egyik (volt) munkavállalója versenytársnál kíván elhelyezkedni. Ezek egyik esetköreként a versenytilalmi megállapodás megkötésének a lehetőségét jelöltük meg.

A versenytilalmi megállapodás lényege röviden az, hogy a munkáltató megfelelő ellenértéket fizet a munkavállalójának azért, hogy a munkavállaló a munkaviszony megszűnését követően egy meghatározott ideig a munkáltató versenytársánál ne helyezkedjen el.

Főszabály szerint az ellenérték a versenytilalmi megállapodás tartamára nem lehet kevesebb, mit az azonos időszakra járó alapbér egyharmada. [Mt. 228. § (2)]

Ez azt jelenti, hogy ha például a munkavállaló 1 évig nem helyezkedhet el versenytársnál, őt ezért legalább 4 havi alapbére illeti meg.

Miként lehet, illetve célszerű megfizetni a versenytilalomért járó ellenértéket?

Az alábbi 4 pontban szedtük össze a tipikus eseteket:

1. Ellenértéket nem tartalmazó versenytilalmi megállapodás

Az a versenytilalmi megállapodás, amely nem tartalmaz ellenértéket, létre sem jött megállapodásnak minősül. [1/2019. (V.20.) KMK vélemény] Azaz ilyen esetben a munkavállalót nem kötik a versenytilalmi megállapodásban foglaltak.

2. Munkaviszony fennállása alatti, részletekben történő megfizetés

Ebben az esetben az ellenértéket a munkáltató a munkaviszony fennállása alatt, részletekben, tipikusan havi rendszerességgel folyósítja a munkavállaló részére.

Ennek a megoldásnak egyik hátránya, hogy adott esetben a munkáltató „túlfizeti” a munkavállalót, hiszen nem látható előre a munkaviszony megszűnésének időpontja. Amennyiben pedig valamilyen okból a munkaviszony rövid idő után szűnik meg, a munkáltató további ellenérték megfizetésére köteles.

Előfordulhat olyan eset is, hogy a munkáltató nem a munkaviszony teljes fennállása fizeti meg havonta részletekben az ellenértéket, hanem csak egy meghatározott ideig. Ebben az esetben fontos, hogy a munkaviszony megszűnésekor megnézzük, hogy mennyivel emelkedett az adott munkavállaló alapbére, és így adott esetben az ellenértéket ki kell egészíteni. Ennek oka, hogy a versenytilalomért járó ellenérték minimum összegének meghatározása során a munkavállaló munkaviszonya megszűnésekor érvényes (utolsó) alapbére irányadó.

Tapasztalataink alapján, sok esetben előfordul, hogy a versenytilalmi megállapodás ellenértéke az alapbértől nem különül el, azaz a munkáltató az alapbért és a versenytilalmi megállapodás ellenértékét egységesen kezeli. Ilyen esetben, tényleges ellenérték fizetés hiányában a versenytilalmi megállapodás érvényesen nem jött létre. [EBH 2015.M.7.]

Ha egy munkáltató a fentiekben foglalt hátrányok ellenére ezt a megfizetési módot választja, fontos, hogy az ellenérték különüljön el a munkavállaló munkabérétől (ellenérték külön jogcím legyen, az külön kerüljön számfejtésre).

3. Munkaviszony megszűnésekor vagy azt követő rövid időn belüli egyösszegű kifizetés

Gyakran alkalmazott megoldás, hogy az ellenérték a munkaviszony megszűnése napján, vagy ezt követő rövid időn belül kerül egyösszegben megfizetésre a munkavállaló részére.

Ennél a kifizetési módozatnál nem merül fel túlfizetés és utólagos kompenzációs kötelezettség sem.

4. Munkaviszony megszűnését követően, részletekben történő megfizetés

Az előző esethez képest itt abban van az eltérés, hogy a munkavállaló az ellenértéket a munkaviszony megszűnését követően, részletekben, például havonta kapja meg, nem pedig egyösszegben.

Álláspontunk szerint ezzel a megoldással a munkavállaló motiváltabb lehet a versenytilalmi megállapodásban foglaltak betartására.

Az ellenérték és a kötbér kapcsolata

Amennyiben a munkavállaló a versenytilalmi megállapodásban foglaltakat megszegi, a munkáltató a már megfizetett ellenértéket visszakövetelheti, illetve nem köteles megtéríteni a még esedékes ellenérték részt.

A versenytilalmi megállapodásban ugyanakkor mindemellett kötbér is kiköthető. [Mt. 228. § (6)]

Kötbér kikötése esetén, az ellenérték visszafizetésén felül, a munkavállalót kötbérfizetési kötelezettség terheli. A munkáltató jogosult továbbá érvényesíteni a kötbér által nem fedezett követeléseit.

*

Jelen tájékoztatás nem teljes körű, az a teljesség igénye nélkül készült. Jelen tájékoztatás továbbá nem minősül jogi tanácsadásnak, amennyiben további kérdése lenne, vegye fel irodánkkal a kapcsolatot.

Összes hír