Szakterületek

Versenyjog

A magyar joggyakorlatban a legmagasabb összegű közigazgatási bírságok egyértelműen a versenyjogi jogsértésekhez kötődnek, ennek következtében a vállalkozások versenyjogi megfelelése és tudatossága a vállalatvezetés fontos fókuszterülete lett.

Vállalati jogászként támogatjuk ügyfeleinket a versenyjogi megfeleltetésben tréningek tartásával, az üzleti folyamatok versenyjogi szempontú értékelésével. Jelentős tapasztalattal rendelkezünk a kereskedelmi szerződések versenyjogi szempontú átvilágításában, véleményezésében. Ennek megfelelően, a versenyjog területén belül kiemelten foglalkozunk a vertikális versenykorlátozó megállapodások témakörével (pl. viszonteladási árak meghatározása, egyéb viszonteladási korlátozások, információáramlással kapcsolatos kérdések).

Ügyvédi irodánk a versenyjog területén különösen a következő szolgáltatásokat nyújtja:

  • Üzleti döntések, ügyletek minősítése versenykorlátozó megállapodás (pl. kartell), illetve gazdasági erőfölénnyel való visszaélés szempontjából
  • Termékértékesítési és szolgáltatási szerződések versenyjogi szempontú véleményezése (különös tekintettel az árrögzítéssel, piacfelosztással, valamint információáramlással kapcsolatos kérdésekre)
  • Versenyjogi vállalati compliance-programok támogatása, versenyjogi tréningek tartása
  • Gazdasági Versenyhivatal (GVH) előtti képviselet ellátása bejelentéssel, illetve panasszal kapcsolatos eljárásokban
  • GVH előtti képviselet ellátása versenyfelügyeleti eljárásokban

Kapcsolódó tartalmak