Hírek

Tovább bővül a GVH „fegyvertára”

Szerző:

A Versenytörvény (Tpvt.) hamarosan hatályba lépő módosítása egyértelművé teszi például azt, hogy – korlátozottan – azok a rejtett felvételek is felhasználhatóak lesznek bizonyítékként a versenyfelügyeleti eljárás során, amelyeket nem hatóság készített. A Tpvt. eljárási szabályainak legfontosabb, 2021. január 1-jei módosításait az alábbiakban foglaljuk össze.

1. Rejtett felvételek

Habár a Tpvt.-módosítás alapján a természetes vagy jogi személyek által készített rejtett felvétel felhasználható a versenyfelügyeleti eljárás során, azt csak abban az esetben lehet figyelembe venni bizonyítékként, ha az a jogsértés egyedüli bizonyítéka.

2. Elektronikus adatok fellelhetőségétől független hozzáférés

A Tpvt. kiegészül azzal, hogy a GVH felhívására az ügyfél köteles a tényállás tisztázásához, illetve az eljárás eredményes lefolytatásához szükséges és számára hozzáférhető elektronikus adatot az adat tárolásának helyétől és módjától függetlenül közölni.

3. Helyszíni kutatás magánhasználatú ingatlan, jármű, adathordozó tekintetében

A Tpvt. módosul abban a tekintetben, hogy helyszíni kutatás nem csak olyan személy által használt magánhasználatú ingatlan, jármű, adathordozó tekintetében lehetséges, aki az eljárás ideje alatt vagy a vizsgálat tárgyát képező időszakban az ügyfél vezető tisztségviselője, alkalmazottja, megbízottja vagy az ügyfél felett ténylegesen irányítást gyakorló személy.

A módosítás hatálybalépését követően a helyszíni kutatás bármely magáncélú, illetve magánhasználatú fenti helyiségre vagy eszközre kiterjedhet, amely tekintetében a bíróság az adott helyszíni kutatást engedélyezi.

4. Eljárási bírságot megalapozó magatartások kiemelt esetei

A Tpvt. kifejezetten rögzíteni fogja, hogy eljárási bírság szabható ki azzal szemben, aki

  • a helyszíni kutatás lefolytatását akadályozza;
  • a helyszíni kutatás során felvilágosításadási kötelezettségének teljesítését elmulasztja, elutasítja, vagy téves, illetve félrevezető módon teljesíti;
  • adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítése során helytelen, hiányos vagy félrevezető információt közöl, vagy az adatszolgáltatás teljesítésére előírt határidőt elmulasztja;
  • a megjelenési kötelezettségét elmulasztja.

Az eljárási bírságra előírt összeghatárok változatlanok:

  • legkisebb összege: vállalkozás esetében 200.000,- Ft, vállalkozásnak nem minősülő természetes személy esetében 50.000,- Ft;
  • legmagasabb összege: vállalkozás vagy vállalkozások társulása esetében az eljárási bírságot kiszabó végzés meghozatalát megelőző üzleti évben elért nettó árbevétel 1%-a, vállalkozásnak nem minősülő természetes személy esetében 500.000,- Ft.

Jelen tájékoztatás nem minősül jogi tanácsadásnak, amennyiben további kérdése lenne, vegye fel irodánkkal a kapcsolatot.

Összes hír