Hírek

Influencerek a GVH célkeresztjében?

Szerző:

2019. szeptember 16. napján sor került az influencerekkel (véleményvezérekkel) szembeni első versenyfelügyeleti bírság kiszabására. A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) influencereket érintő gyakorlatának legfontosabb szempontjait az alábbiakban foglaljuk össze.

Az influencer fogalma

A GVH a #GVH#Megfeleles#Velemenyvezer című ajánlásában (a továbbiakban: ajánlás) az influencereket a digitális világban megjelenő, széleskörű és elkötelezett követői bázissal rendelkező, fogyasztói vélemények befolyásolására képes személyként definiálta.

Saját vélemény vs. reklám

A GVH az ajánlásban rámutatott arra, hogy a vállalkozások, annak érdekében, hogy termékeik és szolgáltatásaik a fogyasztók széles köréhez eljuthassanak, valamint, hogy a fogyasztókban az adott termékek és szolgáltatások vonatkozásában pozitív kép alakuljon ki, gyakran vesznek igénybe influencereket. Önmagában a fenti gyakorlat nem ütközik jogszabályba, amennyiben a fogyasztók számára egyértelműen megállapítható a vállalkozások és az influencerek közötti gazdasági kapcsolat. (Tehát, ha egyértelmű az, hogy adott tartalom nem az influencer saját független és semleges véleményét tükrözi, hanem a tartalom mögött valójában gazdasági érdekeltség húzódik meg.)

A GVH az általa vizsgált ügyekben arra a megállapításra jutott, hogy a fogyasztók (mint követők) számára nem volt egyértelmű, hogy az adott tartalomért az influencert ellenszolgáltatásban (amelyet tágan kell értelmezni, nem korlátozódik kizárólag a pénzbeli kifizetésre) részesítette a vállalkozás. Mindezek miatt (valószínűsíthetően) a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tanúsítására került sor. A kereskedelmi gyakorlat kapcsán kiemelendő továbbá, hogy az egyben reklámnak is minősül.

Az ilyen magatartásért (az ún. érdek-elvre tekintettel) felelősség terheli mind a hirdető vállalkozást, mind az influencert, mind pedig az adott kereskedelmi gyakorlatban érdekelt ügynökségeket is.

Jogszerű és jogellenes gyakorlat

A GVH az influencerekkel szembeni egyik eseti döntésében kiemelte, hogy az adott tartalom kapcsán „egyértelmű elvárás, hogy hangsúlyosan és nyilvánvalóan feltüntetésre kerüljön, ellenszolgáltatás fizetésére, illetve ellentételezésre került sor a bejegyzés közzététele érdekében […].” Az ajánlás már önmagában is megfelelőnek tekinti a „#Reklám”, „#Hirdetés”, „#Fizetett tartalom” megjelöléseket, amennyiben a szponzorált jellegre utaló #−ek az első helyen olvashatóak a további #−ekkel jelölt címkék előtt.

Az ajánlás ugyanakkor kiemeli, hogy a homályos, nem kellően pontos megjelölések, mint például „Köszönöm, #partner” vagy „#Promóció” valószínűsíthetően nem felelnek meg az átláthatóság követelményének.

Szankciók

A GVH több versenyfelügyeleti eljárásban az eljárás alá vont influencereket kötelzettségvállalásra kötelezte. Az influencerek a hirdetőkkel együtt vállalták, hogy azon tartalmak vonatkozásában, amelyek nem minősülnek spontán, független véleményeknek, egyértelműen és hangsúlyosan feltüntetik a szponzorált tartalomra vonatkozó megjelölést, valamint, hogy a téma kapcsán egyéb módon (pl. oktatási anyagok kidolgozása, előadások tartása stb.) is hozzájárulnak a fogyasztói és versenyjogi tudatosság növeléséhez.

A kötelezettségvállalások kapcsán kiemelendő, hogy az azokban megfogalmazott vállalások teljesítését a GVH ún. utóvizsgálat keretében hivatalból ellenőrzi. Az eddigi ügyek közül egy alkalommal megszüntette az eljárást (a kötelezettségvállalások teljesítése miatt), azonban 2019.09.16. napján egy másik ügyben összesen 5.000.000,- Ft összegű bírságot szabott ki az influencerre és a hirdetőre, mivel a kötelezettségvállalásaik maradéktalan teljesítésére nem került sor.

A kötelezettségvállalások kapcsán a GVH egy tájékoztatójában kiemelte, hogy „[…] bár az első eljárások ezen a piacon kötelezettségvállalások elfogadásával zárultak […] nem feltétlenül várható ugyanez hasonló tárgyú, később lefolytatandó eljárásokban. Az iránymutató döntéseket és tájékoztató háttéranyagot figyelmen kívül hagyó gyakorlatok ugyanis szigorúbb fellépést is indokolttá tehetnek.”

*

Jelen tájékoztatás nem minősül jogi tanácsadásnak, amennyiben további kérdése lenne, vegye fel irodánkkal a kapcsolatot.

Összes hír