Szakterületek

Peres képviselet

Jelentős figyelmet fordítunk arra, hogy egy jogvitát megelőzően feltárjuk és megismerjük az annak alapjául szolgáló tényeket és okokat. Ügyfelünk részére bemutatjuk az igényérvényesítés eszközeit, egy peres eljárás lehetséges kimeneteleit és esélyeit. Célunk ügyfelünk részére a leghatékonyabb igényérvényesítési út megtalálása. Kérés szerint közreműködünk a vita peren kívüli rendezésének támogatásában, illetve a bíróságon kívüli egyéb vitarendezési eljárások lebonyolításában.

Amennyiben a jogvita perré alakul, ügyfelünket képviseljük a bíróságok előtt. Irodánk mind felperesi, mind alperesi oldalon több nagy értékű pert zárt sikerrel.

Foglalkozunk szavatossági, jótállási, kártérítési, termékfelelősségi, munkaügyi igényekkel, perekkel, illetve épületekkel kapcsolatos kárigényekkel, valamint szakértői bizonyítást igénylő helyzetekkel.

Ügyvédi irodánk a peres képviselet területén különösen a következő szolgáltatásokat nyújtja:

  • Ügyfél képviselete peren kívüli egyeztetések, előzetes igényérvényesítés során
  • Képviselet és támogatás békéltető testületi eljárásban, választottbírósági eljárásban
  • Közreműködés pert megelőző fizetési meghagyásos eljárásban (FMH)
  • Közreműködés a szakértői bizonyítással kapcsolatban
  • Klasszikus peres képviselet polgári, gazdasági, közigazgatási területeken
  • Peres és kapcsolódó nemperes képviselet munkaügyi, NEAK (OEP) megtérítési, kisajátítási, jellegbitorlási, hibás teljesítéssel kapcsolatos, jótállási, szavatossági, termékfelelősségi, elszámolási, követelésbehajtási, tulajdonjogi, birtokjogi ügyekben
  • Közreműködés jogerős ítélet jogi úton történő kikényszerítésében (felszólítás, végrehajtási eljárás, felszámolási eljárás)

Kapcsolódó tartalmak