Hírek

Hatékony követelésbehajtás: felszámolás vagy FMH?

Szerző:

Infláció, háború, gazdasági visszaesés. A jelenlegi gazdasági környezet sajnálatos módon ahhoz vezethet, hogy az üzleti kapcsolatokban megszaporodnak a ki nem fizetett követelések, nő a követelésekkel kapcsolatos jogviták száma. Ennek fényében, az alábbiakban körül járjuk azt az „örökzöld” kérdést, hogy mit tehetnek a vállalkozások (hitelezők) annak érdekében, hogy a lejárt követeléseik minél hamarabb, minél kisebb erőforrás igénybevételével megtérüljenek.

1. Fizetési felszólítás

Fix költség: –

Ha a felek a hitelezői igényeket üzleti úton nem tudják rendezni, úgy célszerű első lépésként fizetési felszólítást küldeni az adós részére. Tapasztalataink szerint az adósok egy része már az (ügyvédi) felszólító levél alapján teljesíti tartozását.

Ha reálisan felmerül, hogy az adós nemteljesítése esetén a hitelező felszámolási eljárást fog kezdeményezni, úgy fontos figyelni arra, hogy a fizetési felszólításnak meg kell felelnie a felszámolás kezdeményezéséhez szükséges, törvényben előírt tartalmi követelményeknek.

2. Felszámolási eljárás kezdeményezése

Fix költségek: 
– illeték: 80.000 Ft
– közzétételi költségtérítés: 25.000 Ft

Habár a felszámolási eljárások célja eredetileg a fizetésképtelenné vált gazdálkodó szervezetek vagyonának a felosztása, a gyakorlatban a hitelezők sok esetben amiatt kezdeményeznek felszámolási eljárást a – vélhetően – fizetőképes adósokkal szemben, hogy a követelésük mielőbb megtérüljön.

Felszámolási eljárásban érvényesíthető a követelés, ha az adós:

– gazdálkodó szervezet (pl. cég);

– tőketartozása meghaladja a jogszabályban meghatározott minimum összeget, ami jelenleg a veszélyhelyzeti szabályok alapján 400.000 Ft (alapértelmezett esetben ez 200.000 Ft);

– a tartozást a teljesítési idő lejártát követő 20 napon belül nem egyenlítette ki, és azt az ezt követő írásbeli felszólításra sem teljesítette; és

– a szerződésen alapuló tartozást elismerte vagy nem vitatta.

A fenti feltételek fennállása esetén, ha az adós a felszámolási eljárás iránti kérelem benyújtását követően sem teljesít, akkor a bíróság elrendeli az adós gazdálkodó szervezet felszámolását. Tapasztalataink alapján azok az adósok, akik egyébként fizetőképesek és fontos számukra, hogy a cégük ne kerüljön felszámolásra, már közvetlenül az eljárás elején megfizetik a tartozásukat.

Ha az adós mégsem teljesít, és a bíróság elrendeli a felszámolást, akkor a kirendelt felszámoló feltárja az adós vagyonát, és a hitelezői igényeket a fellelt vagyonelemekből elégíti ki. A felszámoló részére a hitelezői igényt külön be kell jelenteni, mely során nyilvántartásba vételi díjat és költségátalányt kell fizetni. A nyilvántartásba vételi díj összege a tőkekövetelés 1%-a, de legalább 5.000 Ft és legfeljebb 200.000 Ft. A költségátalány összege a tőkekövetelés 0,5 %-a, de legalább 5.000 Ft és legfeljebb 40.000 Ft.

Nagyobb összegű követelés és az adós fizetőképessége esetén a felszámolási eljárás sok esetben kevesebb költséggel jár a hitelező számára, mint egy (esetlegesen perré alakuló) FMH eljárás.

3. Fizetési meghagyás (FMH) kezdeményezése

Fix költség: 
– közjegyző eljárási díja: tőkekövetés 3%-a, de legalább 8.000 Ft és legfeljebb 300.000 Ft.

Tapasztalataink szerint FMH eljárást célszerű indítani, ha

– a felszámolási eljárás feltételei nem állnak fenn (pl. vitatott követelésről van szó vagy magánszemély az adós); vagy

– kisebb összegű a követelés és reálisan feltételezhető, hogy az adós nem fog az FMH-val szemben ellentmondással élni.

Ha az adós az FMH kézbesítését követő 15 napon belül nem él ellentmondással, akkor az FMH jogerős és végrehajtható lesz. Így lehetőség nyílik arra, hogy a hitelező elkerüljön egy hosszabb és költségesebb pereskedést egy viszonylag rövid eljárással.

Annak a lehetőségét ugyanakkor nem lehet kizárni, hogy az adós mégis – akár „időhúzás” céljából – ellentmondjon az FMH-ra, ilyen esetben pedig az eljárás perré alakul. A per megindításához a hitelezőnek a tőkekövetelés további 3%-át kell megfizetnie illeték címén, de összesen – beszámítva az FMH kapcsán megfizetett díjat is – legalább 15.000 Ft-ot, legfeljebb pedig 1.500.000 Ft-ot.

Megjegyzendő, hogy 30.000.000 Ft-ot meghaladó követelés esetén nem lehet FMH eljárást kezdeményezni, ilyenkor csak a peres eljárás – illetve, ha annak feltételei fennállnak, akkor a felszámolási eljárás – áll a hitelező rendelkezésére.

Végezetül meg kell említeni, hogy a jogerős FMH (illetve peres ítélet) kapcsán is előfordulhat, hogy az adós továbbra sem kíván teljesíteni. „Utolsó utáni” megoldás ilyenkor a végrehajtási eljárás, amelyben a végrehajtó az adós feltárt vagyonából próbálja a hitelezői igényeket kielégíteni. Ha az adós gazdálkodó szervezet, akkor a végrehajtási eljárás helyett a felszámolási eljárás kezdeményezése is felmerülhet, ha a tőkekövetelés egyébként – a jelenlegi veszélyhelyzeti szabályok alapján – meghaladja a 400.000 Ft-ot (veszélyhelyzet hiányában a 200.000 Ft-ot).

*

A fenti költségek értelemszerűen nem tartalmazzák az ügyvédi munkadíjat, amelynek mértékéről a hitelező és az ügyvéd szabadon megállapodhatnak.

Jelen tájékoztatás nem teljes körű, az a teljesség igénye nélkül készült. Jelen tájékoztatás továbbá nem minősül jogi tanácsadásnak, amennyiben további kérdése lenne, vegye fel irodánkkal a kapcsolatot.

Összes hír