Hírek

Tovább szigorodtak a jótállás szabályai

Szerző:

A vállalkozások önként vállalt jótállás esetén is jogszabályban rögzített eljárási szabályokat kötelesek követni egy közelmúltbeli jogszabálymódosítás alapján. A változással ismételten erősödött a fogyasztók pozíciója a vállalkozásokkal szemben.

Ha fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a vállalkozás az eladott ingó dologra önként jótállást vállal, akkor az ezzel kapcsolatos igényeket 2023.06.08-tól a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) előírásai szerint kell kivizsgálni.

Mit jelent ez a vállalkozások számára a gyakorlatban?

  • A vállalkozás jegyzőkönyvet köteles felvenni a bejelentetti önkéntes jótállási igényről. A jegyzőkönyvnek formailag meg kell felelnie az NGM rendelet előírásainak.
  • A jegyzőkönyv megőrzési ideje 3 év, kérésre azt a vállalkozás köteles bemutatni az ellenőrző hatóságnak.
  • A vállalkozás kivizsgálásra átvételi elismervény ellenében vehet át terméket, amelynek formailag meg kell felelnie az NGM rendelet előírásainak.
  • Ha a jótállási igény megítéléséhez szükséges, akkor a vállalkozás szakvéleményt köteles beszerezni. A szakvéleménynek formailag meg kell felelnie az NGM rendelet előírásainak.
  • A vállalkozás 5 munkanapon belül köteles álláspontjáról értesíteni a fogyasztót.
  • A vállalkozásnak törekednie kell a hibás ingó dolog 15 napon belüli kijavítására vagy kicserélésére. Ha ez nem lehetséges, akkor vállalkozás a kijavítás vagy a csere várható időpontjáról köteles tájékoztatni a fogyasztót.
  • Ha a fogyasztó a jótállási nyilatkozaton feltüntetett, vele szerződéses kapcsolatban nem álló javítószolgálattal szemben kíván érvényesíteni jótállási igényt, a javítószolgálat erről, valamint a javítás elvégzéséről vagy annak esetleges akadályáról köteles értesíteni a vállalkozást.

Mi indokolta a módosítást?

Az NGM rendelet eddig kizárólag a jogszabályon alapuló jótállásra vonatkozott, tehát az önként vállalt jótállási igények kivizsgálása rugalmasabban lefolytatható volt. A módosítást elrendelő jogszabály indokolása szerint: „A módosítás a fogyasztók védelmét szolgálja azáltal, hogy a jótállás alapján érvényesíthető igények intézése során kötelező és önként vállalt jótállás esetében egységes eljárási garanciák fognak érvényesülni.

Ahogy korábbi cikkünkben bemutattuk, az önként vállalt jótállás szabályai 2022.01.01-jével szigorodtak – ennek mintegy folytatásaként tekinthetünk a fenti változtatásokra.

Kérdése merült fel a fentiekkel kapcsolatban? Keresse kollégáinkat:

Dr. Őze Péter

Dr. Solymári Nóra LL.M.

*

A fenti tájékoztatás nem teljes körű, az a teljesség igénye nélkül készült. A fenti tájékoztatás nem minősül jogi tanácsadásnak.

Összes hír