Hírek

TSZSZ

Az építőipari jogviták csodafegyvere?

Szerző:

Az építőiparban tapasztalható negatív piaci trendek jogviták sokaságát idézhetik elő. Ezek jelentős hányadát képezhetik azok az ügyek, amelyekben a vitás helyzet az adott vállalkozási szerződés szerinti teljesítésigazolással – vagy éppen annak elmaradásával – van összefüggésben.

A hosszadalmas pereskedés elkerülése érdekében a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Teljesítésigazolási Szakértői Szerv (TSZSZ) megoldást nyújthat ilyen esetekben. A TSZSZ az építészeti-műszaki tervezési, kivitelezési szerződések építőipari teljesítéséből eredő kérdésekben jár el.

Az eljárás kezdeményezése

Az építési beruházásokkal kapcsolatos elszámolási vita esetén a TSZSZ eljárását bármelyik szerződő fél kezdeményezheti: a megrendelő, a tervező, a kivitelező vagy az alvállalkozó is.

Akkor lehet kérni a szakvélemény kiadását, ha

– teljesítésigazolás nem került kiadásra,

– kiadása vitás, vagy

– a teljesítésigazolás kiadása megtörtént, de a kifizetés nem.

Fontos, hogy a kérelemmel együtt benyújtandó a mindkét fél által aláírt szerződés és annak mellékletei, továbbá a teljesítés megvalósulásának alátámasztása érdekében az ezt igazoló dokumentumok (pl. készre jelentés, átadás-átvételi jegyzőkönyvek). A szakértői vélemény szükségessége jellemzően pótmunka elszámolással kapcsolatban merül fel, ilyen esetben az ehhez kapcsolódó dokumentumok is benyújtandók.

Az eljárás díja a vitatott összeg bruttó értékének 1%-a, jelenleg minimum bruttó 60.000, – Ft, maximum bruttó 450.000, – Ft.

A szakértői vélemény – mire jó?

A TSZSZ megvizsgálja a benyújtott dokumentumokat, illetve kivitelezői szerződés esetén helyszíni vizsgálatot végez és a kérelem benyújtását követő 30 napon belül elkészíti szakértői véleményét. Az ügy bonyolultsága esetén egy alkalommal meghosszabbíthatja határidejét, az azonban ekkor sem haladhatja meg az összesen 60 napot.

A szakvélemény alapján megállapítható, hogy a szerződés teljesítése megtörtént-e, vagy nem a szerződésnek megfelelő módon történt meg. Amennyiben a teljesítés akár részben is megállapítható, akkor a szakvélemény arra is kitér, hogy a teljesítésért járó ellenérték megfizetése milyen összegben indokolt.

A TSZSZ tehát az alábbiak tárgyában készíti el szakértői véleményét:

– a szerződés szerint a vállalkozót terhelő munkák leírása,

– a teljesített munkák mennyisége és minősége,

– az el nem végzett munkák és

– ezek alapján a szerződés szerinti költségvetési tételek, vagy az átalánydíj arányos részének alapulvételével meghatározott érték.

Mellékkötelezettségek érvényesíthetősége

Amennyiben az építészeti-műszaki tervezési, illetve építőipari kivitelezési szerződést biztosító mellékkötelezettségek (garancia, zálogjog, kezesség) érvényesítését a kötelezett jogosulatlannak véli, a TSZSZ véleménye ezek vonatkozásában is kérhető. Meghatározó az így kiadott vélemény, ugyanis amennyiben a mellékkötelezettség érvényesítése a szakvélemény szerint nem indokolt, a garantőr és a kezes nem teljesít, illetve a zálogjog nem érvényesíthető.

Szakvéleményre alapított per

Ha bármelyik fél a szakértői vélemény birtokában sem hajlandó megállapodni, úgy lehetőség van egy speciális peres eljárás kezdeményezésére a szakvélemény kézhezvételétől számított 60 napon belül. A szakvéleményre alapított perben:

– a bíróság soron kívül jár el,

– kötelező a jogi képviselet,

– ideiglenes intézkedésként kérhető a szakvéleményben teljes bizonyossággal megállapíthatóan teljesített tervezési, építési és kivitelezési munkák szerződés szerinti érték bírósági letétbe helyezése,

– ha az ítélet részben vagy egészben a szakvéleményben meghatározott összeget tartalmazza, az a fellebbezésre tekintet nélkül előzetesen végrehajtható.

Egy kellő alapossággal megírt szerződéssel sok vita elkerülhető, ennek hiányában azonban a TSZSZ eljárása jóval gyorsabb és olcsóbb, mint azonnal a bírósághoz fordulni. A szakvélemény alapot adhat a felek közötti egyeztetésre, amivel a bírósági út akár el is kerülhető. Amennyiben megegyezésre mégsem kerül sor, a TSZSZ szakvéleményére alapított per is rövidebb határidőkkel, a követelés behajtását elősegítő speciális eljárási szabályokkal folyik a bíróságon.

*

Jelen tájékoztatás nem minősül jogi tanácsadásnak, amennyiben további kérdése lenne, vegye fel irodánkkal a kapcsolatot.

Összes hír