Szakterületek

Építési jog

Az ingatlanfejlesztési projektek jogszerű megvalósításának alapfeltétele, hogy az adott projekt résztvevői tisztában legyenek az építési jogszabályok adta lehetőségekkel és korlátozásokkal. Segítjük ügyfeleinket abban, hogy az érdekeik érvényesítése során a jogaikat képviselni tudják a hatóságokkal, valamint a projekt többi résztvevőjével szemben.

Építési jogi szolgáltatásaink közül kiemelkednek az építőipari tervezési, valamint építőipari kivitelezési szerződések előkészítésével, véleményezésével kapcsolatos tevékenységek. Irodánk jogi támogatásával több kiemelt projekt (pl. lakóépület-építés, gyárbővítés, irodaház-bővítés) valósult meg.

Építőanyaggyártó vállalkozások, azok szövetsége, valamint kereskedelmi és iparkamara meghívásából ügyvédi irodánk munkatársai több mint 40 alkalommal szerepeltek előadóként építési jogi témákban különböző hazai konferenciákon, szakmai rendezvényeken.

Ügyvédi irodánk az építési jog területén különösen a következő szolgáltatásokat nyújtja:

  • Építőipari tervezési és építőipari kivitelezési szerződések előkészítése, véleményezése
  • Felelős műszaki vezetői és építési műszaki ellenőri szerződések előkészítése és véleményezése
  • Hatósági engedélyeztetésekkel, valamint bejelentésekkel kapcsolatos véleményezés
  • Jogi támogatás építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokban
  • Településkép-védelmi kérdésekben véleményezés
  • Építési övezeti előírások módosításával kapcsolatos (korlátozási) kártalanítási kérdések véleményezése
  • Hatóságok, bíróságok előtti képviselet ellátása korlátozási kártalanítással kapcsolatos ügyekben

Kapcsolódó tartalmak