Hírek

Egyszerű bejelentés a lakóépületek átalakításakor, bővítésekor

Szerző:

Az Építési törvény [1] 2017. január 1-jén hatályba lépett módosítása értelmében az építtető az Építési törvényben meghatározott lakóépület átalakítását, bővítését köteles bejelenteni a korábbi engedélyeztetés helyett.

A bejelentési kötelezettség az építési engedélyeztetési eljárást váltotta fel a korábbiakban a legfeljebb 300 négyzetméter összes hasznos alapterületű új lakóépületek építése vonatkozásában. Az Építési törvény 2017. január 1-jei módosítása a meglévő épületeket érintő tevékenységekre is kiterjesztette a bejelentési kötelezettséget.

A hatályos Építési törvény szerint az építtető a kivitelezés tervezett megkezdése előtt 15 nappal elektronikus úton köteles bejelentést tenni az alábbi építési tevékenységek végzése esetén:

 • műemlék kivételével meglévő lakóépület 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet meg nem haladó méretűre bővítése;
 • a legfeljebb 300 négyzetméter összes hasznos alapterületű, műemléknek nem minősülő lakóépület kormányrendeletben meghatározottá átalakítása;
 • a fenti építési munkákhoz szükséges tereprendezés, támfalépítés.

A fentiek bejelentéséhez az egyszerű bejelentésről szóló kormányrendeletben [2] meghatározott tartalmú kivitelezési dokumentációt kell mellékelni, valamint az építési tevékenység kapcsán az építtető köteles építész tervezőt tervezői művezetésre megbízni.

Az új lakóépület felépítéséhez hasonlóan, az átalakítást és a bővítést is a bejelentéstől számított 10 éven belül kell megvalósítani és a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítványt kell kérni az építésfelügyeleti hatóságtól [3].

A hatósági bizonyítványért az alábbiak szerint igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni:

 • 0-3 év: díjmentes
 • 3-4 év: 200.000,-Ft
 • 4-5 év: 400.000,-Ft
 • 5-6 év: 600.000,-Ft
 • 6-7 év: 800.000,-Ft
 • 7-8 év: 1.000.000,-Ft
 • 8-9 év: 1.200.000,-Ft
 • 9-10 év: 1.400.000,-Ft

Bővítés esetén, ha a bejelentéstől számított 10 éven belül a meglévő lakóépület bővítését nem valósítják meg, akkor az építési tevékenységgel érintett építményrészt a visszamaradó lakóépület állékonyságára és rendeltetésszerű használatára tekintettel le kell bontani, és a terep felszínének eredeti állapotát vissza kell állítani.

[1] Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény

[2] A lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet

[3] 2016. december 31-ig a hatósági bizonyítvány kiállítását az építésügyi hatóságnál lehetett kérelmezni.

*

Jelen tájékoztatás nem minősül jogi tanácsadásnak, amennyiben további kérdése lenne, vegye fel irodánkkal a kapcsolatot.

Összes hír