Hírek

Új lakóépületek építésével kapcsolatos kötelezettségek

Szerző:

2016-ban lényegesen módosultak a lakóépületek építésével kapcsolatos engedélyezés/bejelentés szabályai. Az Építési törvény[1] 2016. májusban ismételten módosult, az egyes változások 2016. május 13-án, valamint 2016. július 1-jén léptek hatályba. A továbbiakban összefoglaljuk a lakóépületek építésével kapcsolatos legfontosabb építtetői kötelezettségeket.

Bejelentési kötelezettség

A legfeljebb 300 m2 összes hasznos alapterületű új lakóépület (a továbbiakban: épület) építése esetén az építtető köteles az építési tevékenységet a kivitelezés tervezett megkezdése előtt 15 nappal elektronikus úton bejelenteni az építésügyi hatóságnak (egyszerű bejelentés).

Az épület vonatkozásában építési engedélyeztetési eljárás lefolytatására nincs lehetőség.

A bejelentés az elektronikus építési napló (a továbbiakban: e-naplókészenlétbe helyezésével valósul meg. A készenlétbe helyezés feltétele a bejelentés mellékleteként az építész tervező által az e-naplóba feltöltött kivitelezési dokumentáció.

Helyi építési szabályok figyelembevétele – „Csonka” HÉSZ alkalmazása

A 2016. januárban hatályba lépett szabályozás meghatározta, hogy az adott önkormányzatnál meglévő helyi építési szabályzat (HÉSZ) mely elemeit kell figyelembe venni, amely komoly szakmai vitákat váltott ki. Erre tekintettel 2016. májusban a jogalkotó kibővíttette azon elemek körét, amelyeket az épületek létesítésekor figyelembe kell venni, azonban a HÉSZ egyes rendelkezései továbbra is figyelmen kívül hagyhatóak.

Szomszédok értesítésének elmaradása

A bejelentési eljárás nem minősül közigazgatási hatósági eljárásnak, ezért az építésügyi hatóság a bejelentés megtörténtéről a szomszédokat nem köteles értesíteni.

Tekintettel arra, hogy építési engedély híján nincs lehetőség annak megtámadására, a szomszédjogi perek számának növekedése várható.

Építési tevékenység megkezdése; e-napló; tervezői művezetés

Az építtető az építési tevékenységet a megfelelő bejelentés benyújtását követő naptól számított 15 napos határidő elteltét követően kezdheti meg.

Az épület építéséről e-naplót kell vezetni.

Az építtető az épület építésével kapcsolatban köteles építész tervezőt tervezői művezetéssel megbízni.

Építésügyi bírság

  • Bejelentés nélkül vagy a bejelentéstől eltérően végzett építési tevékenység esetén az alapbírság összege: 100.000,-Ft – a számított építményérték alapján számított bírságösszeg a számított építményérték 30%-a.
  • Építési tevékenység e-napló nélküli végzése esetén a számított építményérték alapján számított bírságösszeg a számított építményérték 20%-a.

Hatósági bizonyítvány kiállítása

Az épületet a bejelentéstől számított 10 éven belül fel kell építeni és a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítványt kell kérni az építésügyi hatóságtól.

Az elkészült épület vonatkozásában használatbavételi engedélyeztetési és tudomásulvételi eljárás lefolytatására nincs lehetőség.

A hatósági bizonyítvány kiállítása iránti eljárásban a fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértéke a bejelentéstől számított évek számától függ:

  • 0-3 év: díjmentes
  • 3-4 év: 200.000,-Ft
  • 4-5 év: 400.000,-Ft
  • 5-6 év: 600.000,-Ft
  • 6-7 év: 800.000,-Ft
  • 7-8 év: 1.000.000,-Ft
  • 8-9 év: 1.200.000,-Ft
  • 9-10 év: 1.400.000,-Ft

Épület lebontása

Ha a bejelentéstől számított 10 éven belül nem építették fel az épületet, az addig elkészült építményrészt le kell bontani.

[1] Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény

*

Jelen tájékoztatás nem minősül jogi tanácsadásnak, amennyiben további kérdése lenne, vegye fel irodánkkal a kapcsolatot.

Összes hír