Versenyjogi tréning

SZAKÉRTELEM, MEGFELELÉS, KÖLTSÉGHATÉKONYSÁG

Szakértőink rendszeresen nyújtanak versenyjogi szolgáltatásokat közép- és nagyvállalatok részére. Az előzetes megfelelési (compliance) program részét képező versenyjogi tréningünk nagymértékben képes támogatni a vállalkozások versenyjogi megfelelését, valamint elősegíteni a cég munkatársainak versenyjogi tudatosságát.

MIÉRT VAN SZÜKSÉG VERSENYJOGI TRÉNINGRE?

Magyarországon a legmagasabb összegű – sok esetben milliárdos nagyságrendű – hatósági bírságok egyértelműen a versenyjogi jogsértésekhez kötődnek.

A versenyjogi ismeretek kérdése ugyanakkor túlmutat a vállalatvezetésen: a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) következes gyakorlata szerint egy vállalkozás bármely munkatársa útján megvalósíthat versenyjogi jogsértést (pl. kartellt). Ennek megfelelően a cég versenyjogi megfeleléséhez nélkülözhetetlen a munkatársak képzése, oktatása.

Az előzetes megfelelési program célja a versenyjogi megfelelés biztosítása, ugyanakkor lényeges, hogy a program megléte antitröszt ügyekben 10%-os bírságcsökkentést, míg fogyasztóvédelmi ügyekben akár bírságelengedést is jelenthet a GVH részéről.

MI A TRÉNING CÉLJA?

Az irodánk által tartott tréningek célja használható versenyjogi tudás átadása egy gyakorlati szemléletű, ügyfélre és résztvevőkre szabott, interaktív előadás keretében. A tréning anyagát folyamatosan aktualizáljuk a versenyhatóságok – különösen a GVH – legfrissebb gyakorlatával, így Önök naprakész információkat kaphatnak a legújabb jogesetekről, hatósági trendekről.

KINEK SZÓL A TRÉNING?

 • Ügyvezetőknek, igazgatóknak
 • Értékesítési vezetőknek és munkatársaknak
 • Beszerzési vezetőknek és munkatársaknak
 • Compliance vezetőknek és munkatársaknak
 • Marketing vezetőknek és munkatársaknak

A TRÉNING TEMATIKÁJA

 • Versenyjogi bevezető
 • Versenyjogi jogkövetkezmények
 • GVH bírságolási gyakorlata, bírságolási szempontok
 • A GVH legfrissebb döntései, aktuális versenyhatósági trendek
 • Helyzetismertetés gyakorlati példákkal („Mit tegyünk? Mit ne tegyünk?”)
 • Versenykorlátozó megállapodások tilalma
  • Általános kérdések (versenykorlátozó megállapodás fogalmának értelmezése, versenytársak meghatározása stb.)
  • Árkartell
  • Piacfelosztó kartell
  • Információkartell
  • Vertikális versenykorlátozó megállapodások
 • Kitekintés a versenyjog egyéb területeire
  • Gazdasági erőfölénnyel való visszaélés tilalma
  • Fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok tilalma
  • Fúziókontroll
 • „Mit tegyünk, ha megjelenik a versenyhatóság?” – Követendő eljárás helyszíni kutatás (dawn raid) esetén
 • Ügyféligény szerinti egyéb fókusz témák
 • Kérdések-válaszok, konzultáció

A TRÉNINGEN ELSAJÁTÍTHATÓ KÉSZSÉGEK

 • Felismerni, hogy melyek a versenyjogi szempontból releváns helyzetek
 • Átlátni az alapelveket, hogy egy üzleti helyzetben melyek a versenyjogi szempontból megengedett, illetve tiltott magatartások
 • Érteni, hogy melyek a releváns kockázatok, az egyes magatartások milyen jogkövetkezményeket jelenthetnek a vállalkozás számára
 • Érteni, hogy mi a követendő magatartás egy versenyhatósági eljárás során
 • Felismerni azokat a helyzeteket, amikor szükséges a vállalatvezetés, illetve jogi szakértő bevonása

A TRÉNING IDŐTARTAMA

Az előadás időigénye hozzávetőlegesen 90 perc. Mivel a tréningek rendszerint interaktívak és konzultációs lehetőség is kapcsolódik hozzájuk, nagyságrendileg 3-4 órát érdemes betervezni.

A TRÉNING HELYSZÍNE

Jellemzően az ügyfél telephelye vagy online.

E-LEARNING

Külön megbízás alapján e-learning anyagot is készítünk, amely segít a megszerzett tudást szinten tartani.

ELŐZETES KONZULTÁCIÓ

Versenyjogi szakértő kollégánk egy ingyenes előzetes konzultáció keretében áttekinti az Önök igényeit, és javaslatot tesz a tréning egyediesített tematikájára.

Dr. Fellegi Nándor LL.M. ügyvéd,
versenyjogi szakjogász

+36 30 965 6995

nandor.fellegi@mfpartners.hu

Nándor 2014-ben ügyvédjelöltként csatlakozott ügyvédi irodánkhoz, 2018 decembere óta partner ügyvéd. 2019 óta képviseli irodánkat a Magyar Versenyjogi Egyesületben, 2021-ben
versenyjogi szakjogász képesítést szerzett a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen.

Jelentős tapasztalatot szerzett közép- és nagyvállalatok kereskedelmi rendszereinek kialakításában, versenyjogi szempontú átvilágításában.

Nándor rendszeresen tart versenyjogi tréningeket, képvisel vállalkozásokat GVH előtti eljárásokban. Kiemelten foglalkozik a kartellek, viszonteladási árszabályozások, valamint a
fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok kérdéseivel.

Írjon nekünk!