Szakterületek

Szerzői jog és védjegyjog

A szerzői jog védelemben részesíti az egyéni, eredeti jellegű irodalmi, tudományos és művészeti alkotásokat. A védelem automatikusan jár, azaz az a törvény erejénél fogva jön létre, így a védelemhez nincs szükség bejelentésre, vagy nyilvántartásba vételre.
Lényeges kérdés azonban, hogy más műve hogyan használható fel, szükséges-e engedély a mű felhasználásához, vagy milyen esetekben van szó szabad felhasználású műről. Fontos a díjazási, felhasználási mód, mérték, terület, időtartam kérdését is rendezni. Az sem mindegy, hogy egy jövőben megalkotandó műre, vagy egy meglévő műre kötünk szerződést.
A védjegy az egyes áruk és szolgáltatások eredetének azonosítására szolgáló jogi oltalom. Megkülönböztető képessége folytán az áruknak és szolgáltatásoknak sajátos, eltérő jelleget ad, ezzel biztosítva, hogy a fogyasztók (vásárlók) megkülönböztessék az adott védjeggyel ellátott árukat és szolgáltatásokat mások hasonló áruitól vagy szolgáltatásaitól.
A védjegyoltalom azt illeti meg, aki a megjelölést a törvényben előírt eljárás útján lajstromoztatja.

Ügyvédi irodánk a szerzői jog és a védjegyjog területén különösen a következő szolgáltatásokat nyújtja:

  • Védjegykutatások, védjegyekkel kapcsolatos véleményezések
  • Képviselet ellátása védjegyhatóságok előtti eljárásokban (pl.: védjegy lajstromozása iránti eljárás)
  • Megbízói védjegyállomány nyilvántartása, kezelése
  • Szoftverszerződések, felhasználási (licencia) szerződések, tervezői szerződések készítése, véleményezése
  • Szerzői jogi jogsértésekhez kapcsolódó tanácsadás
  • Egyéb szerzői jogi kérdésekben tanácsadás