Hírek

Kémia és jog: a REACH-rendelet módosítása

Szerző:

Szigetelőhabok, ragasztók, festékek, tömítőanyagok: 2023. augusztus 24. után az ipari vagy foglalkozásszerű felhasználás megkezdése előtt megfelelő képzés elvégzése szükséges. Nem csak az ipari felhasználókat, hanem a szállítói lánc egészét érinti a REACH-rendelet módosítása. A részletszabályokról a Nemzeti Népegészségügyi Központot kérdeztük.

A fent felsorolt termékekben közös, hogy diizocianátok felhasználásával készülnek. A REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) rendelet egy európai uniós rendelet, amelynek célja az emberi egészség és a környezet védelmének növelése a vegyi anyagok potenciális veszélyeitől úgy, hogy közben biztosítja az anyagok európai uniós forgalmát és erősíti a versenyképességet és az innovációt.

A módosított rendelet szerint, ha a diizocianátok koncentrációja önállóan és együttesen nagyobb, mint 0,1 tömegszázalék, 2022.02.24. óta már csak a csomagoláson feltüntetett alábbi szöveggel lehet értékesíteni azokat: „2023. augusztus 24. után az ipari vagy foglalkozásszerű felhasználás megkezdése előtt megfelelő képzés szükséges”.

De milyen a megfelelő képzés és a szállítói láncban kinek milyen szerep jut ebben?

A rendelet három képzési szintet határoz meg az anyag felhasználásának módjától függően, illetve eltérő kötelezettséget állapít meg az anyag szállítója (gyártó, importőr, forgalmazó) és az ipari vagy foglalkozásszerűen felhasználó munkáltatók és önfoglalkoztatók vonatkozásában.

A szállító kötelezettsége, hogy a megfelelő szintű képzési anyag biztosítva legyen az átvevő részére az adott állam hivatalos nyelvén. A képzésnek továbbá figyelembe kell vennie az érintett termék sajátosságait, annak összetételét, csomagolását és kialakítását. A Nemzeti Népegészségügyi Központ tájékoztatása szerint azonban a szállítónak a képzés elvégzését igazoló tanúsítványt nem kell kiállítania.

Az ipari vagy foglalkozásszerűen felhasználó munkáltatókra és önfoglalkoztatókra szélesebb körű kötelezettségeket határoz meg a rendelet. Nekik ugyanis biztosítaniuk kell, hogy a termékkel ténylegesen munkát végzőka megfelelő szintű képzést elvégezzék. A képzést megfelelő szakképzettséggel rendelkező szakértőnek kell tartania és ugyan a rendelet szerint az online képzés is megfelelő, a Népegészségügyi Központ válasza szerint ebben az esteben is lehetőséget kell a felhasználók számára biztosítani, hogy a képzés során felmerült kérdéseikre választ kapjanak. A képzés sikeres elvégzését dokumentálni kell, arról tanúsítványt kell adni, ráadásul a képzést 5 évente meg kell ismételni.

Hogy néz ki mindez a gyakorlatban? Lássuk az ipari tömítőhab példáján:

  • A tömítőhab forgalmazója, viszonteladója feltünteti a terméken a képzés szükségességére vonatkozó szöveget és biztosítja a megfelelő szintű képzést a termékhez. Mivel az értékesítésben részt vevők – pl. bolti eladó – az anyagot nem használja, nekik a képzést nem szükséges elvégezni.
  • A tömítőhabot megvásárolja pl. a kivitelező, akinek munkavállalói az épület ablakainak behelyezése során fogják használni a tömítőhabot. Ehhez a kivitelezőnek biztosítania kell, hogy a munkavállalók először dokumentáltan elvégezzék a megfelelő képzést.
  • A fogyasztó általi, otthoni használatra történő alkalmazásra a rendelet hatálya nem terjed ki, a rendelet csak a szakemberekre és az iparágra vonatkozik.

A rendeletnek való megfelelést mind a szállítónak, mind a munkáltatónak dokumentálnia kell, ennek módját azonban nem határozza meg a rendelet. Kérdésünkre a Népegészségügyi Központ arról tájékoztatott, hogy a dokumentációnak elég részletesnek kell lennie ahhoz, hogy az ellenőrző hatóság számra egyértelműen igazolható legyen a megfelelés.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ szerint az Európai Izocianát és Poliol Gyártók Szövetsége (ISOPA) által összeállított, a vonatkozó termék szempontjából releváns képzési dokumentáció alkalmazása általában elfogadható.

Álláspontunk szerint meg kell vizsgálni, hogy az elérhető képzési dokumentáció az adott helyzetben megfelel-e a rendelet elvárásainak. Szükség esetén a felhasználás sajátosságaira tekintettel felül kell vizsgálni és megfelelően ki kell egészíteni a képzés anyagát.

Amennyiben kérdés merül fel a képzés összeállításával, a képzővel szembeni szakmai követelményekkel, információk, értelmezések elérhetőségével, a szükséges teendők megtervezésével kapcsolatban, keresse kollégáinkat:

Dr. Török Barbara LL.M.

*

Jelen tájékoztatás nem teljes körű, az a teljesség igénye nélkül készült. Jelen tájékoztatás továbbá nem minősül jogi tanácsadásnak, amennyiben további kérdése lenne, vegye fel irodánkkal a kapcsolatot.

Összes hír