Hírek

Fontos ingatlanjogi változások – Megoldódik a „teremgarázs-probléma”?

Szerző:

Május eleje óta a társasházi teremgarázsokban található beállóhelyek önálló ingatlanként kerülhetnek feltüntetésre az ingatlan-nyilvántartásban.

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet (Inytv. vhr.) 2022. május 2-án hatályba lépett rendelkezései szerint önálló ingatlanként (önálló helyrajzi szám alatt) kell nyilvántartani az ún. „álláshelyet”, mint nem lakás céljára szolgáló helyiséget.

Álláshely alatt olyan, az épület gépjárműtároló helyiségében kialakított, gépjármű elhelyezésére szolgáló terület értendő, amelynek egyik oldala az álláshelyekhez vezető közlekedési úthoz kapcsolódik, további három oldala a helyiség padlóján tartós fizikai jelöléssel (pl. felfestéssel) vagy fallal körülhatárolt.

A jogalkotó mindemellett – követve a már kialakult földhivatali gyakorlatot – a fenti jogszabályban rögzítette, hogy ha az elővásárlási joggal érintett, garázs rendeltetésmódú ingatlan (társasházi) tulajdoni különlapon van nyilvántartva, akkor nem szükséges a vételi ajánlat közlésének tértivevénnyel vagy átvételi elismervénnyel történő igazolása. Ehelyett elfogadható, ha a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatot tesz arról, hogy a vételi ajánlatot az ajánlati kötöttség időtartamára a társasház közös használatú helyiségében figyelemfelkeltő módon kifüggesztette.

*

Jelen tájékoztatás nem minősül jogi tanácsadásnak, amennyiben további kérdése lenne, vegye fel irodánkkal a kapcsolatot.

Összes hír