Hírek

E-kereskedelem_webshop

Fogyasztóvédelem: az eddigi bírságok sokszorosával számolhatnak a jogsértő vállalkozások

Szerző:

2024. március 1-jétől a fogyasztóvédelmi bírság legalacsonyabb kiszabható összege nagyvállalatok esetén 15 ezer forintról 1 millió forintra emelkedett, azonban a fogyasztók széles körének érintettsége esetén a bírság összege akár az 5 milliárd forintot is elérheti. A legfontosabb változásokat az alábbiakban foglaltuk össze.

Mely vállalkozásoknál lehet a legsúlyosabb hatása a változtatásnak?

A fogyasztóvédelmi törvény változásai különösen érzékenyen érinthetik azokat a vállalkozásokat, amelyek

 • a számviteli törvény hatálya alá tartoznak,
 • 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevétellel rendelkeznek, valamint
 • nem tartoznak a KKV törvény hatálya alá.

A bírság összege a fenti vállalkozások esetében – főszabály szerint – 1 millió forinttól a vállalkozás éves nettó árbevételének 5%-áig, de legfeljebb – a fogyasztók széles körének testi épségét vagy egészségét sértő vagy veszélyeztető, vagy a fogyasztók széles körének jelentős vagyoni hátrányt okozó jogsértés esetén – 3 milliárd forintig terjedhet.

Megjegyzendő, hogy a fogyasztóvédelmi törvény 2024. február 29-ig ezeknek a cégeknek a tekintetében is 15 ezer forintos bírságminimumot rögzített, tehát az ő vonatkozásukban a kiszabható bírság legkisebb összege több mint 66-szorosára emelkedett.

Fontos megjegyezni, hogy speciális szabály vonatkozik arra az esetre, ha egy elektronikus kereskedelmi szolgáltatást nyújtó (pl. webshopot üzemeltető) vállalkozás, 3 éven belül ismételten elektronikus kereskedelmi szolgáltatással összefüggő jogsértést követ el.

Ebben az esetben a bírságösszeg 2 millió forinttól a vállalkozás éves nettó árbevételének 5%-áig, de – széleskörű fogyasztói érintettség esetén – akár 5 milliárd forintig is terjedhet.

Milyen bírságösszeg szabható ki egy kkv-vel szemben?

Ha egy vállalkozás tekintetében a három fenti kritérium bármelyike nem teljesül, akkor ugyancsak megemelt – azonban a fentieknél kisebb – összegű bírságok kiszabására van lehetősége a hatóságnak, amely – főszabály szerint – 100 ezer forinttól a vállalkozás éves nettó árbevételének 5%-áig, míg a számvitel törvény hatálya alá nem tartozó vállalkozás esetén 6,5 millió forintig terjedhet.

Elektronikus kereskedelemmel összefüggő, 3 éven belül ismételt jogsértés esetén a bírság minimális összege 400 ezer forint lehet.

Mely esetekben szab ki bírságot a fogyasztóvédelmi hatóság?

A hatóság bírságot szab ki, ha

 • a fogyasztóvédelmi hatóságnak a jogsértést megállapító véglegessé vált határozatában a vállalkozás számára előírt kötelezettség teljesítésére megállapított határidő lejártát követő 3 éven belül a vállalkozás amennyiben a jogsértést telephelyen követték el, ugyanazon a telephelyen – ugyanazon jogszabályi rendelkezést ismételten megsértette,
 • a jogsértés a fogyasztók széles körét érinti,
 • a vállalkozás megsérti a békéltető testületi eljárásban fennálló együttműködési kötelezettségét, illetve tájékoztatási kötelezettségét, vagy
 • a vállalkozás megsérti az adatok végleges hozzáférhetetlenné tételét lehetővé tevő címke vagy adattörlő kód átadására irányuló kötelezettségét.

A fenti esetekben közigazgatási szankcióként figyelmeztetés alkalmazásának nincs helye.

*

Miben tudunk segíteni a fenti bírságok elkerülése érdekében?

 • Kereskedelmi döntések minősítése fogyasztóvédelmi szempontból
 • Internetes ÁSZF-ek, elektronikus úton létrejövő szerződések és kapcsolódó adatkezelési tájékoztatók előkészítése, véleményezése
 • Honlapok, webáruházak polgári jogi, fogyasztóvédelmi, illetve adatvédelmi szempontú véleményezése
 • Szavatossági és jótállási rendszerek jogi és fogyasztóvédelmi megfeleltetése
 • Képviselet ellátása fogyasztóvédelmi hatóság előtti eljárásokban
 • Fogyasztói bejelentések kezelésének támogatása, jogi képviselet ellátása
 • Fogyasztói bejelentések kezelésével kapcsolatos képzések tartása
 • Fogyasztóvédelmi vállalati compliance-programok támogatása, jogszerű kereskedelmi kommunikációt elősegítő képzések tartása
 • Képviselet ellátása fogyasztóvédelmi hatóság előtti eljárásokban

Kérdése merült fel a fentiekkel kapcsolatban? Keresse kollégánkat:

Dr. Fellegi Nándor LL.M.

A fenti tájékoztatás nem teljes körű, az a teljesség igénye nélkül készült. A fenti tájékoztatás nem minősül jogi tanácsadásnak.

Összes hír