Hírek

Felülvizsgálandóak a minőségi kifogások jegyzőkönyvei

Szerző:

A fogyasztót megillető kellékszavatossági, termékszavatossági és jótállási igényről felvett jegyzőkönyv kötelező tartalmi elemei módosultak 2023. év elején.

Adatvédelem: nem kell hozzájárulást kérni

2023. január 4-től a fogyasztót megillető kellékszavatossági, termékszavatossági és jogszabályon alapuló jótállási igényről felvett jegyzőkönyvnek nem kell tartalmaznia „a fogyasztó […] nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez”. Javasolt tehát a fogyasztó adatainak kezeléséről szóló hozzájáruló panel törlése a jegyzőkönyvből.

A 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet fenti módosításának a célja vélhetően az volt, hogy az NGM rendelet összhangba kerüljön a GDPR-ral [Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete]. (Az ellentmondás a fenti módosításig abból fakadt, hogy az NGM rendelet egyrészről megkövetelte az adott igényről a jegyzőkönyv felvételét, valamint annak 3 évig történő megőrzését, másrészről viszont a jegyzőkönyvvel kapcsolatos adatkezeléshez hozzájárulást kért.)

Megjegyezzük, hogy ügyvédi irodánk a fenti önellentmondásos rendelkezések kapcsán már 2020-ban a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordult. Az észrevételünkkel összefüggésben a NAIH 2021 nyarán jelezte, hogy megkeresi az illetékes minisztériumot az NGM rendelet módosítása érdekében. A NAIH tájékoztatásában írtak alapján az adatkezelésre a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja (jogi kötelezettség teljesítése) a legmegfelelőbb jogalap, azzal, hogy adatkezelés helyes kialakításáért az adatkezelő tartozik felelősséggel.

Békéltető testületi eljárásról szóló tájékoztatás

A jegyzőkönyvet érintő további módosítás, hogy 2023. január 1-jétől a megyék megnevezése vármegyére módosult. A jegyzőkönyvnek ezért a békéltető testület eljárására vonatkozó tájékoztatását pontosítani kell úgy, hogy „fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a vármegyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testület eljárását is kezdeményezheti”.

Elismervény

Kijavításra vagy a szavatossági, jótállási igény teljesíthetőségének vizsgálata érdekében az ingó dolgot a vállalkozásnak a fogyasztótól elismervény ellenében kell átvenni. Az elismervény a jegyzőkönyv részét is képezheti. 2023. január 4-től az elismervényen azt az időpontot kell feltüntetni, amikor a fogyasztó a dolgot átveheti. (A módosításig azt az időpontot kellett megjelölni, amikor a kijavított dolog átvételére lehetőség nyílt.)

*

Jelen tájékoztatás nem minősül jogi tanácsadásnak, amennyiben további kérdése lenne, vegye fel irodánkkal a kapcsolatot.

Összes hír