Hírek

6+1 fogyasztóvédelmi változás, amire figyelni kell

Szerző:

A közeljövőben több fogyasztóvédelmi vonatkozású változás lép hatályba, amikre az olyan vállalkozásoknak, amelyek bármilyen úton kapcsolatba kerülnek fogyasztókkal, kiemelt figyelmet kell majd fordítani. A legfontosabb módosításokat 6+1 pontban foglaltuk össze.

1.       Gyártó és importőr adatainak feltüntetése a terméken

·        Jelenleg: a gyártó, illetve az importőr köteles feltüntetni a terméken többek között a székhelyét.

·        2023.06.25-től: nem a székhelyét kell feltüntetni, hanem azt a címet, amin kapcsolatba lehet lépni vele.

Miért kell figyelni erre? Ha a termék nem felel meg az előírásoknak, a piacfelügyeleti hatóság jogosult bírságot kiszabni.

2.      Békéltető testületek illetékességi területe

·        Jelenleg: a vármegyékre és a fővárosra kiterjedő illetékességgel működik összesen 20 békéltető testület;

·        2024-től: mindössze 8 békéltető testület fog működni, egyes vármegyéket összevonva, a fogyasztóvédelmi törvény mellékletében meghatározottak szerint.

Miért kell figyelni erre? Panaszkezelés esetén a vállalkozás köteles értesíteni a fogyasztót a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületekhez való fordulás lehetőségére, megjelölve annak elérhetőségeit. A változást követően tehát az – általában az összes testület címét felsoroló – tájékoztatást módosítani kell.

3.      Online meghallgatás

·        Jelenleg: nincs lehetőség online meghallgatásra;

·        2024-től: főszabály szerint online járnak el a békéltető testületek, személyes meghallgatást akkor tartanak, ha azt a fogyasztó kéri.

Miért kell figyelni erre? A vállalkozás egyezség létrehozására feljogosított képviselője az online meghallgatáson is köteles részt venni, ennek megsértése esetén pedig a fogyasztóvédelmi hatóság bírságot szab ki.

4.      Kötelezést tartalmazó határozat alávetési nyilatkozat hiányában is

·        Jelenleg: ha a vállalkozás nem tett alávetési nyilatkozatot, a békéltető testület csak ajánlást tartalmazó határozatot hozhat, aminek be nem tartása esetén a vállalkozás „csak” az ún. „fekete-listára” kerülést kockáztatja;

·        2024-től: a 200.000 forintot meg nem haladó követelés esetén alávetési nyilatkozat hiányában is hozhat kötelezést tartalmazó határozatot a testület.

Miért kell figyelni erre? A vállalkozások jellemzően nem tesznek alávetési nyilatkozatot, elkerülve ezzel a kötelezést tartalmazó határozatot. A módosítással ez nem minden esetben lesz elkerülhető, a kötelezést tartalmazó határozat pedig végrehajtható.

5.       Kérhető a kötelezést tartalmazó határozat hatályon kívül helyezése

·        Jelenleg: a kötelezést tartalmazó határozat hatályon kívül helyezése csak eljárási okokból kérhető a bíróságtól, abból az okból, hogy a jogszabálynak nem felel meg tartalma, csak az ajánlás hatályon kívül helyezése kérhető;

·        2024-től: a kötelezést tartalmazó határozat hatályon kívül helyezése is kérhető, ha annak tartalma nem felel meg a jogszabályoknak.

Miért kell figyelni erre? Főként a fenti, 200.000,- Ft-os értékhatárt tartalmazó új rendelkezést szem előtt tartva fontos ez a módosítás, ezzel ugyanis a vállalkozásoknak lehetősége nyílik a jogszabálysértő határozatok megtámadására.

6.      Békéltető testület értesítése teljesítésről/nem teljesítésről

·        Jelenleg: csak a fogyasztó köteles tájékoztatni a testületet, ha a vállalkozás nem teljesíti határidőben a határozatban foglaltakat, erre határidőt sem ad a törvény;

·        2024-től: a vállalkozás is köteles értesíteni a testületet, mégpedig arról, ha teljesítette a határozatban foglaltakat. Erre – illetve a fogyasztónak a nem teljesítésről történő értesítésre – a törvény a határidő lejártát követő 15 napos határidőt biztosít.

Miért kell figyelni erre? Ha a vállalkozás elmulasztja az értesítést, a fogyasztóvédelmi hatóság bírságot szab ki.

+1    Módosul a fogyasztó fogalma

·        Jelenleg: fogyasztónak minősül a békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti mikro-, kis- és középvállalkozás is, amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

·        2024-től: a mikro-, kis- és középvállalkozások kikerülnek a fenti meghatározásból.

Miért kell figyelni erre? Ez jogosulti oldalról érinti a vállalkozásokat, azonban érdemes észben tartani, hogy fogyasztóként nem indíthatnak békéltető testületi eljárást a vállalkozások 2024-től.

*

Jelen tájékoztatás nem teljes körű, az a teljesség igénye nélkül készült. Jelen tájékoztatás továbbá nem minősül jogi tanácsadásnak, amennyiben további kérdése lenne, vegye fel irodánkkal a kapcsolatot.

Összes hír